Em gái bị cưỡng hiếp hai tay đều bị trói nằm yên cho 1 thằng phang một thằng nhét con cu vào miệng bắt em phải bú thật tội nghiệp được một lúc thì dường như em đã bị kích dục, các anh càng nghịch em ra nước thì em càng dâm. Tháo bung nhông xích em dày vò lại các anh bằng các ngồi lên bụng các anh nhấp liên hồi không thôi khiến cho cu anh rũ rượi.

Comments are closed.