Bố chồng lên thăm con được lời mời ở lại chơi vài hôm tiện bề chăm sóc, thấy con dâu ăn mặc hở hang như khiêu khích ông bố này cũng thèm lắm nhiều lần định phang nhưng bất thành vì vẫn còn ngại với con. Sau bữa cơm dùng chung với cả chồng, con dâu rửa bát thế nào mà tụt cả quần lòi quần chíp ra khiêu khích. Không cướng lại được trước vẻ đẹp của cô con dâu, ông bố đè ra bế vào giường địt lên xuống, đúng ý đồ của cô con dâu dâm dục này

Comments are closed.